Skip to content

lersbacksibar

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי אך ורק במשאלותיה של הילדה עצמה, מכיוון שעלות הדיור נופלת בדיוק על חשבון הילדה. המחיר המשוער של השכרת הבית היומי של הבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי – הפוך את הבנות לתעסוקה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות לאיכות טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.

error: Content is protected !!
en_USEnglish